15 Feb 2001 eskil   » (Master)

life

  So since last, pepper has left us, relocated to Atlanta (still working for eazel). We attended his housecooling, which was a simple excuse for drinking, much. Execpt for that, there hasnt' been much "life" lately, except for the occasional visit to the kilowatt.

  Eazel is going to finance my trip to Guadec, so somewhere around 6th till 9th of April, I'll be in Copenhagen, again. Excact dates will be disclosed when available.

  Naa, i den fortsatte saga om min husholdining, de sidste to uger har haft en del underholdning at byde paa. Vi har en praktikant (herefter omtalt som knaegten) i firmaet for et par maaneder. Han skulle jo bo et sted, og da han besoegte firmaet i august, kom han godt ud af det med den ranglede. Saa han spoe'r den ranglede om det er ok at stene paa vores sofa indtil han finder noget at bo it og faar et ja. Trolden og undertegnede siger ogsaa ok - og derefter gaar det bare galt.

  Knaegten som udover at snakke for meget er ganske flink er nemmerlig en normal person. F.eks. hjaelper han trolden med at goere rent, spoer' om lov til at se tv og gaar i send paa "normale" (foer tre) tidspunkter.

  Naamen den ranglede bliver altsaa ultrairriteret paa knaegten, bla. fordi han genta'r sit tv spoergsmaal da han ikke faar noget svar til at begynde med, ligeledes vover han at spoerge om den ranglede agter at hjaelpe med rengoering, endnu vaerre, han be'r den ranglede om lov til at sove klokken tre da den han stadigvaek sidder i sofaen med sin baerbare. Hvad er dog det for en opfoersel, tsktsktsk.

  Den ranglede anvender sine fantastiske kommunikations evner til at fortaelle knaegten at han skal ud (dvs. ender paa en sofa i firmaet, selvom vores chef proever at finde ham noget). Saa den ranglede sidder paa sofaen mellem os og chatter med nogle venner om hvor belastende knaegten er - se det er jo meget nemmere end at bede ham flytte ud.

  Derudover har de endnu ikke imponeret mig med deres husholdnings evner, f.eks. ligger der lige nu en donut paa gulvet ude i gangen. Muligvis har katten flyttet den derud, men kattens foedder matcher ikke de fodspor der er over i den...

  Saa jeg har vaeret lidt ude og kigge paa lejligheder, f.eks. er nabolejligheden (2V) fri, kun syttenhundrede om maaneden *gack*. Men har ogsaa set paa en fem-vaerelses som ligger mellem min nuvaerende bopael om stambaren - se det ville ikke vaere dumt. Det ville saa vaere med tre andre kolleger som alle ogsaa traenger til at flytte. Saa snart jeg finder noget underretter jeg ungerne om, at jeg vil goere som lykkelig kaerlighed og forsvinde (de vil ikke kunne se min roev for bar' fodsaaler).

  (summary for the danish impaired : fuck off).

hacking
  The 1.0 burn is coming. Was a bit lazy after the PR3 burn, did some gnome-pilot hacking (added some gnome-vfs support and such). I'm far from doomed on the 1.0 list-of-fuckedness, but I'm sure there'll be some exciting all-nighter firedrills.

  And on a side note, GIGL!

Latest blog entries     Older blog entries

New Advogato Features

New HTML Parser: The long-awaited libxml2 based HTML parser code is live. It needs further work but already handles most markup better than the original parser.

Keep up with the latest Advogato features by reading the Advogato status blog.

If you're a C programmer with some spare time, take a look at the mod_virgule project page and help us with one of the tasks on the ToDo list!